Palapala Ho'omau Congregational Church, Maui, 1998